راهنمای خرید و دانلود فایل

برای خرید فایل مراحل زیر را طی کنید 


گام اول : ورود به حساب کاربری


گام دوم : انتخاب فایل دلخواه


گام دوم : افزودن به سبد خریدگام سوم : ادامه فرآیند خرید


گام چهارم : انتخاب درگاه پرداخت  و ادامه ثبت و سفارش را بزنید


بعد از اینکه فرآیند پرداخت را انجام دادیم برای انجام دانلود فایل خریداری شده مراحل زیر را انجام میدهیمگام اول: وارد داشبورد پروفایل میشویم

گام دوم : قسمت تکمیل شده میرویم و بعد دانلود فایل را میزنیم 

گام سوم:سپس گزینه دانلود را میزنیم و فایل مورد نظر دانلود میشود.